Konglig Datasektionen vid KTH presenterar stolt

13 oktober 2022
10.00 - 16.00

Dagar
:
Timmar
:
Minuter
:
Sekunder

Vad är D-Dagen?

D-Dagen är Datasektionens årliga arbetsmarknadsdag. Det är ett heldagsevent där företag och studenter verksamma inom data och IT får en möjlighet att knyta kontakter och lära känna varandra. Detta skapar goda möjligheter för en mer direkt och personlig kontakt mellan företagsrepresentanter och studenter.