Företag

ANMÄLAN

Anmälningsprocessen för D-Dagen sker i tre steg:

STEG 1

Det första steget går ut på att fylla i en intresseanmälan genom att klicka på länken nedan. Efter att den är ifylld kommer ni få ett mejl med information om ni gått vidare i anmälningsprocessen. Om vi har möjlighet att erbjuda er plats kommer det finnas ett avtal bifogat.

STEG 2

Nästa steg går ut på att signera avtalet (inklusive ett beställningsformulär), scanna det och inom tre (3) veckor skicka det till d‑[email protected] med rubriken “Kontrakt D-Dagen 2020 - Företagsnamn”. Observera att om vi inte får detta kontrakt inom tre veckor efter det att vi skickat kontraktet till den angivna epostadressen kan anmälan komma att plockas bort.

STEG 3

Det sista steget är att ni får tillbaka ett signerat avtal av D-Dagen inom två (2) veckor från det att vi fått tillbaka kontraktet, då är anmälan slutförd.

STÄLL UT D‑DAGEN 2020

BASPAKET

Pris: 28 000 kr

Extra tillägg


Angående COVID-19


I dagsläget råder osäkerhet p.g.a. utbrottet av COVID-19. Vi är medvetna om att detta kan påverka mässan och er möjlighet att ställa ut. Vi följer utvecklingen av situationen noga och sätter våra utställare och besökares säkerhet först. Vi hoppas och tror att läget kommer se annorlunda ut i höst. Mässan planeras därför att utföras på det bestämda datumet. Om detta inte går kommer vi att göra allt vi kan för att anordna D-Dagen vid ett senare tillfälle, antingen senare på hösten eller på våren. För att ni som företag ska känna er trygga går det därför att avanmäla er helt kostnadsfritt fram till 2020-08-31, trots påskrivet avtal. Senast i augusti kommer information skickas ut om huruvida mässan blir av i oktober eller om det eventuellt sker vid senare tillfälle.

Vad händer efter intresseanmälan?


Senast i juni blir ni kontaktade av oss via mejl med information om ni har fått en plats på mässan den 8 oktober 2020 eller ej, i samband med detta mejl bifogas även ett kontrakt till de företag som får möjlighet att ställa ut under mässan. Signering av kontrakt ska ske inom 3 veckor från det att mejlet mottagits. Under ett senare skede kommer information om mässan och möjligheterna att beställa extra tillägg inför mässan. Det är viktigt att svar inkommer inom angivna tidsramar.

Fakturering kommer sker som tidigast den 4 september 2020 och innan detta datum ska information mottagits om leveranser. Mot slutet av september kommer deltagande företag kontaktas av en representant från D-Dagen med mer detaljerad information om mässdagen.


KONTAKTA D‑DAGEN

Andreas Wallström
Julia Byström

D-Dagenansvarig

[email protected]

Säljgruppen

[email protected]