Tidigare mässor

D-Dagen 2022

Katalog

D-Dagen 2022 ägde rum den 13 oktober i Nymble med 84 företag.

D-Dagen 2021

Katalog

D-Dagen 2021 ägde rum den 7 oktober i Nymble med 59 företag och cirka 2000 besökare.

D-Dagen 2020

Katalog

D-Dagen 2020 ägde rum den 5 november och hade 34 företag och cirka 1000 besökare. På grund av pandemin var denna mässa digital.

D-Dagen 2019

Katalog

D-Dagen 2019 ägde rum den 10 oktober i Nymble med 81 företag och cirka 2000 besökare.

D-Dagen 2018

Katalog

D-Dagen 2018 ägde rum den 11 oktober i Nymble och hade 75 företag.

D-Dagen 2017

Katalog

D-Dagen 2017 ägde rum den 5 oktober i Nymble och hade 59 företag.

D-Dagen 2016

Katalog

D-Dagen 2016 ägde rum den 6 oktober i Nymble och hade 45 företag.

D-Dagen 2015

Katalog

D-Dagen 2015 ägde rum den 1 oktober i Ljusgården, E-huset, och hade 35 företag.