Konglig Datasektionen vid KTH presenterar stolt

D-Dagen

7 Oktober 2021

Datassektionen

Datasektionens årliga arbetsmarknadsdag